Select Page

Crowdlending & Crowdfunding

Capital Advisory

From Ernest Partners

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans)

Crowdfunding en crowdlending hebben één ding gemeen: het zijn participatieve beleggingstechnieken. Crowdfunders kunnen verschillende doelen nastreven: ze kunnen een donatie doen zonder op een tegenprestatie te wachten, ze kunnen dat doen in ruil voor een voor te financieren product of dienst, ze kunnen geld lenen om een project te financieren of een aandelenbelang in een bedrijf nemen. Het zijn deze laatste twee situaties die ons hier interesseren. Er is groot onderscheid tussen crowd funding en crowd lending, wat in deze blog wordt toegelicht.

Crowdfunding is een investering in een onderneming in de vorm van een deelneming in het aandelenkapitaal. De belegger bezit dan een deel van de onderneming in de vorm van aandelen of deelbewijzen in ruil voor het bedrag dat hij heeft betaald. Hij verwacht dus een dividend of een meerwaarde te ontvangen uit de verkoop van zijn aandelen.

Crowdlending is een systeem dat gebaseerd is op het principe van rentedragende leningen. De investeerder financiert het project van een KMO in ruil voor een rendement op zijn lening. De financiering is open gedurende een bepaalde periode van fondsenwerving. Crowdlending is dus een alternatief financieringsmiddel voor de banksector. Voor de investeerder geeft de lening rechtstreeks toegang tot de onderneming tegen een interessante rentevoet.

Het rendement, het profiel van de emittenten, de aard van het instrument, het gemiddelde ticket, de fiscaliteit, … zijn allemaal bijzonderheden die van deze twee soorten kapitaal- of schuldbeleggingen echt verschillende keuzes maken.

In België heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) verschillende operatoren erkend. In de eerste plaats zijn er de 7 alternatieve financieringsplatformen naar Belgisch recht: Lookandfin.com, Ecconova.com, Beebonds.com, Spreds.com, be.lita.co, Winwinner.be en Participate Today. Dan is er ook nog Bolero-crowdfunding.be, een alternatieve financieringsdienst die door een Belgische bank (KBC) wordt aangeboden. Ter herinnering: de FSMA neemt nog 3 andere spelers uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte over, die momenteel niet erg actief zijn: Raizers.com (FR), Crowdcube (GB) en Hands-on (NL).

Deze verschillende platformen zijn geaccrediteerd om in het kader van hun activiteiten investeringsvoorstellen aan te bieden aan particuliere spaarders.

Vandaag de dag zijn digitale platforms de norm geworden, waar bedrijven en hun projecten op een begrijpelijke manier worden gepresenteerd. De toegang tot investeringen is eenvoudig, transparant en efficiënt.

De selectie, auditing en rating van de projecten van de ondernemingen worden door het platform verzorgd. Het platform laat investeringsmogelijkheden zien. Na dat de belegger een account heeft aangemaakt, hoeft hij alleen zijn investerings- of leningsproject uit te zoeken en te klikken om te investeren. De projecten worden gepresenteerd in de vorm van een fiche met het rendement (3 tot 12%, afhankelijk van het risico) en de looptijd (van 6 maanden tot 5 jaar in het algemeen).

Het is dus een uitgelezen kans voor de spaarder om een aantrekkelijk rendement te behalen door rechtstreeks te investeren in een project of een bedrijf dat hij uitkiest. Het is een daad van rechtstreekse deelneming aan de economie. Eén voorzichtigheidsbeginsel is echter nog steeds van toepassing: diversificatie. Gezien de vaak zeer lage investeringsdrempel (soms minder dan 1.000 euro) is het gemakkelijk om een voorzichtig en actief beheer van de geïnvesteerde bedragen te voeren. Het is belangrijk te bedenken dat het spaargeld rechtstreeks in handen komt van een onderneming om de behoeften te dekken van het project dat zij financiert. Er is een risico en dat moet beheerd worden!

Crowdlending platforms hebben aandacht voor hun reputatie en analyseren de bij hen ingediende dossiers op serieuze wijze. Zij informeren de belegger door middel van een financiële beschrijvende nota en een informatienota die aan een wettelijke vereiste voldoet, ook al wordt de informatienota niet gecontroleerd door de FSMA.

Financiering door een platform voor een bedrijf is geen “gemakkelijk geld”. Alle platforms willen investeerders geruststellen en zullen, net als banken, garanties van de ontlener vragen. Hier vindt men bijvoorbeeld een garantie van de ondernemer, een overdracht van schuld, een inpandgeving van goodwill, een mandaat of een hypotheek, kredietverzekeringsdekking, …

Maar in tegenstelling tot banken zijn crowdlendingplatforms meer bereidwillig. Zij lenen meer dan wat de banken kunnen bieden en gaan soms zelfs zo ver dat zij hen vervangen bij bepaalde projecten. Ze hebben elk hun eigen specificiteit. Het staat vast dat alle platforms aan een dubbele behoefte beantwoorden: die van de onderneming die haar financiering wenst te vinden of te diversifiëren en die van de spaarder die bereid is rechtstreeks te investeren in de projecten die hem hebben overtuigd om zijn geld rendabel te maken.

Crowdfunding wordt ook fiscaal aangemoedigd. Als u eenlening verstrekt aan een vennootschap die nog geen 4 jaar bestaat, zijn uw interesten vrijgesteld van roerende voorheffing (30%). Het bedrag van de leningen, waarvan de interesten vrijgesteld zijn van belastingen, is beperkt tot 15.630 euro. Wie geld leent, in de vorm van een inschrijving op aandelen, aan een KMO die nog geen 4 jaar bestaat, geniet een belastingvermindering van 30% op het geïnvesteerde bedrag, en zelfs 45% voor micro-ondernemingen, met een investering van maximaal 100.000 euro en de verplichting om deze aandelen minstens 4 jaar aan te houden.

De verschillende erkende platforms zijn al bijna tien jaar actief in België en kennen een regelmatige groei. De krant De Tijd (5/01/21) publiceert de volgende cijfers over de laatste twee jaar :

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Gmail

Ook al blijft het totale bedrag van de uitgeleende middelen zeer bescheiden in verhouding tot de door de banken verstrekte kredieten, toch is het een feit dat de crowdlending-platforms in een behoefte in de markt voorzien. Zij stellen veel bedrijven in staat hun projecten te realiseren en hebben een duidelijke maatschappelijke rol. Al deze instellingen verenigen een gemeenschap van enkele duizenden beleggers, of het nu gaat om particulieren, family offices of instellingen.

En toch blijkt vandaag dat vele investeerders zich niet helemaal tevreden voelen met het aantal te financieren projecten. Soms kunnen zij niet investeren omdat het investeringsbedrag zeer snel bijeen is gebracht door investeerders en de investeringsmogelijkheid weer snel sluit. In zekere zin is dit de prijs van succes. Het is voldoende bewijs van de groeiende belangstelling voor dit soort alternatief voor traditionele bankfinanciering.

Bij Ernest Partners nemen verschillende bedrijven contact met ons op om de mogelijkheden van crowdfunding te begrijpen. Wij denken dat de platforms in de komende jaren zeer populair zullen worden. En dit is vergelijkbaar met wat er in onze buurlanden gebeurt. Zij voorzien in een reële behoefte van zowel ondernemingen als investeerders. Hun oplossing maakt diversificatie mogelijk van financiering voor de onderneming en investering voor de belegger, die vaak een aantrekkelijker rendement vindt, ook al is het risico niet te versmaden.

Share this:

Author : Luc Devroye

Author : Luc Devroye

We are a trust bridge between your company and your stakeholders

Follow Us

Ernest Partners 

Our Services

Learn More …

Een baksteen die steeds moeilijker te verteren is

Een baksteen die steeds moeilijker te verteren is

De Belg heeft "een baksteen in de buik".  Wie kent dit spreekwoord niet?  En dat is te zien aan de cijfers voor de bouwsector, die iets meer dan 5% van het BBP van het land voor zijn rekening neemt.  Deze sector...

Contact Form

Request a phone call ?

Share This